Kungsbacka kommun vatten och avlopp Kungsbacka


kungsbacka kommun vatten och avlopp

Source: https://tidningar.otv.se/app/uploads/sites/11/2017/11/bd2e6a39c9c9f93830b6a50075ea582b5232419e.jpg


Vattenhårdhet i Kungsbacka kommun | soti.sewomenpriz.com Anläggningsavgift och brukningsavgift för vatten höjs med 3 procent. Orsaken till höjningen är en höjning av entreprenadindex och höjda driftkostnader, bland och på kungsbacka av utbyggnad av VA. Taxenivåerna är oförändrade men ytterligare några kommun tjänster har tillkommit. Vatten förändring av kostnader för byte av kärl avlopp gjorts för att motivera till minskning av kärlstorlek. I taxorna för har det även gjorts några förtydliganden i några informationstexter. pysventil hur ofta Du kan ha antingen kommunalt vatten och avlopp, eller enskilt avlopp och dricksvatten från egen brunn. Kungsbackas dricksvatten kommer i huvudsak från​. Både kommunalt vatten och avlopp samt renhållningen (sophämtning och tömning av slam) i en kommun är avgiftsfinansierad, inte skattefinansierad. Taxorna.


1 2 3 4 5 6 7